Senast publicerat 07-03-2023 12:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 239/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av klimatlagen
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
108/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2022Undertecknaremiljö- och klimatministerMaria OhisaloUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareOuti KumpuvaaraStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.

Första behandlingen

29.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 239/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 239/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.11.2022
Behandlingen avslutad24.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

klimatpolitikplanerkommunerförvaltningsbeslututsläppväxthusgaserändringssökanderättsskydd