Senast publicerat 03-02-2023 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 240/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 2 och 8 a § i järnvägstransportlagen
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
87/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
88/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 14 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
89/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.10.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJohanna IsoahoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022.

Första behandlingen

22.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 240/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

25.11.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 240/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.11.2022
Behandlingen avslutad17.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

järnvägstransportpersontrafiklokaltrafikföretagansvarersättningarresenärerpersoner med funktionsnedsättningrörelsehindradesaker (föremål)cyklarEU-förordningarEuropeiska unionen