Senast publicerat 16-02-2023 12:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 243/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.10.2022UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigOuti SlantStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat16.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

datasäkerhetmyndigheterinformationsutbytemyndighetssamarbetehandräckningcybersäkerhethotdatasekretesspersonuppgifterutlämnande av uppgifterförsvarsmaktenpolisenTransport- och kommunikationsverket