Senast publicerat 16-03-2023 10:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 244/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Handelsregisterlag
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Näringsverksamhetslag
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 § i lagen om tillhandahållande av tjänster
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.10.2022UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigJyri OksanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2023.

Första behandlingen

23.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-42. i proposition RP 244/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-42. i proposition RP 244/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.03.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.03.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.11.2022
Behandlingen avslutad17.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

handelsregisterföretagregisterelektronisk ärendehanteringanmälningaraktiebolagandelslageuropabolageuropaandelslagförsummelsebokslutförseningavgifternäringsidkare