Senast publicerat 14-03-2023 14:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 247/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av biobankslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.10.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareSini TervoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2023.

Första behandlingen

21.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 247/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.02.2023
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 247/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.03.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.03.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.11.2022
Behandlingen avslutad17.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

biobankerpersonuppgifterdatasekretessforskningsverksamhetprov (exempel)rätt till informationEU-förordningarEuropeiska unionen