Senast publicerat 27-01-2023 12:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 253/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.11.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredraganderegeringsrådVirpi KoivuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.1.2023.

Första behandlingen

18.01.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 253/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

25.01.2023
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 253/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.01.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.01.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.11.2022
Behandlingen avslutad13.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

brottmålförundersökningåklagarepersonuppgifterdatasekretessEU-länderEU-direktivEuropeiska unionen