Senast publicerat 30-01-2020 14:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 254/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
868/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
869/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 6 § i arbetarskyddslagen
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
870/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
871/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.11.2018UndertecknareFörsvarsministerietUndertecknareförsvarsministerJussi NiinistöFöredraganderegeringssekreterareTimo TuurihalmeStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.

Första behandlingen

04.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 254/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 254/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.05.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.05.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad28.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

landets försvarförsvarsarbetemilitär utbildningförsvarsmaktenförsvarsorganisationerungdomarkvinnorskjutvapenförsvarsviljaundantagstillståndföregripande