Senast publicerat 31-01-2023 16:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 254/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativ

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av partilagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 112 och 143 l § i vallagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 10 § i lagen om medborgarinitiativ
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.11.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandespecialsakkunnigElina SiljamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat22.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

valfinansieringbundenhetövervakningrätt till informationvalkampanjerlånbokföringpartieromröstningarkandidater (valbara)medborgarinitiativåldersgränserpartifinansieringöppenhetStatens revisionsverk