Senast publicerat 25-01-2023 17:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 256/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Första behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 90 § i kommunallagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 95 § i lagen om välfärdsområden
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.11.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådMervi KuittinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.1.2023.

Första behandlingen

25.01.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 256/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.11.2022
Behandlingen avslutad20.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kommunervälfärdsområdensamkommunerföregripandeundantagsförhållandenstörningarförvaltningbeslutsfattandeförvaltningsförfarande