Senast publicerat 06-03-2023 16:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 266/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1003/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.11.2022UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeindustrirådMikko HuuskonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.

Första behandlingen

29.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 266/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

02.12.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 266/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.11.2022
Behandlingen avslutad24.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsbolagaktiebolagriskfinansieringstatsstödkapitalplaceringnäringspolitikindustripolitikEuropeiska unionenBusiness Finland Venture Capital