Senast publicerat 27-01-2023 11:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 271/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Tilläggsprotokoll till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareUtrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådAnnika NaskilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

antiterrorisminternationella överenskommelserutlandetresandeutbildningkriminalisering (straffbeläggning)terrorismfinansieringbrott (juridik)informationsutbyteEuroparådet