Senast publicerat 19-12-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 272/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen (RP 165/2020 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fängelselagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av häktningslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJuho MartikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2022.

Första behandlingen

08.12.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 272/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 1 och 2 i proposition RP 165/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 272/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 1.-2. i proposition RP 165/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

19.12.2022
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022
Behandlingen avslutad07.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fångarrannsakningsfängelsefångenskaptobaksrökningavvänjning