Senast publicerat 02-12-2022 15:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 276/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om begäran om omprövning som gäller automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknareinrikesministerKrista MikkonenUndertecknareInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigAnu PolojärviStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

beslutsfattandeautomationutlänningaruppehållstillståndutländsk arbetskraftförvaltningdigitalisering (process)rättelseyrkandeavgiftsfrihetarbetskraftsinvandringMigrationsverket