Senast publicerat 27-01-2023 16:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 278/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknareförsvarsministerAntti KaikkonenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådPaula KirppuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

placeringstjänsterfinansiella instrumenträkenskapsböckerdigitalisering (process)koncessionermaktbefogenhetmyndigheterövervakningEU-förordningarEU-direktivFinansinspektionenFinansministerietEuropeiska unionen