Senast publicerat 30-01-2020 14:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 279/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om aktiesparkonton
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
680/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
681/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoFöredragandelagstiftningsrådPaula KirppuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019.

Första behandlingen

20.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

21.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 279/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

26.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 279/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad13.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

aktierbesparingarinvesteringsprodukterdepositionsskyddvärdepapperkreditinstitutplaceringstjänsterbokföringaktiesparandeavtalEuropeiska ekonomiska samarbetsområdetFinansinspektionen