Senast publicerat 31-01-2023 21:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 279/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen och om återkallande av reservationen mot artikel 9 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster samt lämnande av meddelanden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Bordläggning av betänkandet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Godkännande av återkallande av reservationer enligt artikel 9 stycke 6 punkt a i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Rubrik
 Godkännande av notifikation beträffande valet av alternativa bestämmelser enligt artikel 9 stycke 8 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Rubrik
 Godkännande av notifikation om befintliga bestämmelser i listade avtal enligt artikel 9 stycke 7 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHarri JoiniemiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

31.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.2.2023.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022
Behandlingen avslutad27.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inkomstskattskatteavtalinternationella överenskommelserskatteunderlagfastigheterfastighetsöverlåtelseöverlåtelsevinsterbeskattning