Senast publicerat 31-01-2023 13:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 280/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Ärendet sambehandlat i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknareförsvarsministerAntti KaikkonenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPia KivimiesStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

läskedryckermineralvattenaccissockerbeskattningstatsstöd