Senast publicerat 26-01-2023 13:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 281/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om gruvmineralskatt
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 § i punktskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknareförsvarsministerAntti KaikkonenUndertecknareFinansministerietFöredragandeskatteexpertElla LuikkuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

gruvormineralermetallmalmerbeskattningbeskattningsvärdevärldsmarknadenpriser (kostnader)skattepliktgruvdrifttillstånd (lov)accisskatteförvaltning