Senast publicerat 31-01-2020 08:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 282/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
522/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
523/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
524/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
525/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
526/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoFöredragandekonsultativ tjänstemanHarri JoiniemiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.

Första behandlingen

07.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 282/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 282/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad06.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

begränsad skattepliktaktieraktieägarebeskattningdividenderkällskattförskottsuppbördutlänningarmedelsförvaltningregisterskatteförvaltningförvaringanmälningspliktdatasekretess