Senast publicerat 01-02-2023 14:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 282/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till följd av ändringen av lotterilagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av 23 § i lagen om fritt bildningsarbete
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av 16 § i idrottslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 4 § i lagen om extra pension för idrottsutövare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om upphävande av 26 § i ungdomslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om upphävande av 11 § i lagen om Centret för konstfrämjande
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredragandelagstiftningsrådEerikki NurmiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022
Behandlingen avslutad01.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

penningspelfinansieringvetenskapkonstmotionidrottungdomsarbetestatsbudgeterUndervisnings- och kulturministerietVeikkaus