Senast publicerat 27-01-2023 14:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 284/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Bordläggning av betänkandet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknarejord- och skogsbruksministerAntti KurvinenUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandeforstrådErno JärvinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2023.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.12.2022
Behandlingen avslutad26.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

skogsförstörelseväxtskyddskogsskötselstatsstödanmälningspliktavverkningarrottickorEuropeiska kommissionEuropeiska unionenLivsmedelsverketNaturresursinstitutet