Senast publicerat 27-01-2023 15:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 285/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Bordläggning av betänkandet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om fiske
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknarejord- och skogsbruksministerAntti KurvinenUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandefiskerirådEija Kirjavainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2023.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.12.2022
Behandlingen avslutad26.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fiskefritidsfiskeanmälningspliktbyten (fångst)fiskbeståndhållbar användningfrämmande arterrapporterinformationsresurserdatasekretessförseelserövervakningfiskeripolitikEuropeiska unionenNaturresursinstitutet