Senast publicerat 11-01-2023 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 288/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 41 a § i jaktlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Allmän debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 41 a § i jaktlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknarejord- och skogsbruksministerAntti KurvinenUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanSami NiemiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

jaktvillebrådvargundantagslovfaunavårdEU-direktivnaturskyddEuropeiska unionen