Senast publicerat 14-06-2021 11:20
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 29/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Förberedande debatt i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
1546/2019
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2019UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerMika LintiläFöredragandeavdelningschefSami YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.10.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

09.10.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

10.10.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 11.11.2019.

Remissdebatt

14.11.2019
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-379/2019 rd till finansutskottet.

Remissdebatt

28.11.2019
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 380-392/2019 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2019.

Enda behandlingen

17.12.2019
Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

18.12.2019
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

19.12.2019
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

20.12.2019
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.12.2019
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad12.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeter