RP 29/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Förberedande debatt i delegationen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Statsbudgeten för 2020
Författningssamlingen1546/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum07.10.2019
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
Föredragandeavdelningschef
Sami  Yläoutinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum08.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum10.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 11.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.11.2019
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-379/2019 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum28.11.2019
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 380-392/2019 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum17.12.2019
Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum18.12.2019
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum19.12.2019
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.12.2019
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum20.12.2019
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens skrivelse
Datum20.12.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum20.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandling
Plenum
Datum20.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad12.12.2019
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Miljöutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Underrättelsetillsynsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Stora utskottet
+ Revisionsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter   
Senast publicerat 03-03-2020 18:02