Senast publicerat 25-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 290/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden för vissa projekt avseende det transeuropeiska transportnätet samt till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 74 § i banlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i samband med vissa projekt som gäller det transeuropeiska transportnätet
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 74 § i banlagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredraganderegeringssekreterareEeva OvaskaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.1.2023.

Första behandlingen

17.01.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 290/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

20.01.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 290/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.01.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.01.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat30.11.2022
Behandlingen avslutad12.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

trafiknättillstånd (lov)infrastrukturprojekttrafiklederjärnvägarinsjöfarledervägarhavstrafikflygtrafikmiljötillståndundantagslovförenhetligandeEU-direktivbeslutsfattandeklassifikationerEuropeiska unionenTransport- och kommunikationsverketTrafikledsverketNärings-, trafik- och miljöcentraler