Senast publicerat 01-02-2023 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 291/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fordonslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 22 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om transportservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 52 § i vägtrafiklagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigEmma SärkkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat01.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fordonutsläppmanipulationavgiftervägtrafikautomationkoldioxidmätningbesiktningkonsumtionregistreringmilitärfordonkravenlighetinternationella överenskommelserEU-förordningarEuropeiska unionen