Senast publicerat 01-02-2023 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 293/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lotsningslag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigKatja PeltolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat01.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

lotsningsjöfartfartygskyldighetervattenområdensäkerhet och trygghetvattenvägarföregripandeföretaglotsarexaminatillstånd (lov)avböjande och vägranansvarpåföljder