Senast publicerat 25-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 295/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som främjar sysselsättningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigAnna  Aaltonen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.1.2023.

Första behandlingen

17.01.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 295/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

20.01.2023
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 295/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.01.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.01.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.11.2022
Behandlingen avslutad12.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

flyktingarinvandrareryska invasionen av Ukraina 2022sysselsättningspolitikkommunerförsökhemortaktiebolagpartiellt arbetsföraarbetsmarknadenEU-direktivskyddandeUkrainaEuropeiska unionen