Senast publicerat 12-01-2023 16:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 297/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av biobrännolja
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 och 38 § i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigOuti VilénStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

biobränslenbrännoljadistributionklimatpolitiktrafikbränslenaccisbiogaselektricitetarbetsmaskiner