Senast publicerat 31-01-2023 12:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 299/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillsynen över social- och hälsovården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 46 och 47 § i lagen om småbarnspedagogik
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 44 kap. 3 § i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådRiitta-Maija Jouttimäki Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat01.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

socialvårdhälso- och sjukvårdproduktion av tjänsterövervakningregisterpatientsäkerhetsocial servicehälsovårdstjänsterkvalitetoffentlig serviceprivata tjänsterregionförvaltningsverkförenhetligandeanmälningspliktTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården