Senast publicerat 08-03-2022 10:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 30/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
901/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av dataskyddslagen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
902/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
903/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Protokoll om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Beslut
Godkänts
Rubrik
 Godkännande av en förklaring enligt artikel 3.1 i det i Strasbourg den 10 oktober 2018 upprättade protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.04.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådVirpi KoivuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2020.

Första behandlingen

20.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 30/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

23.10.2020
Riksdagen godkände protokollet om ändring av konventionen och att den förklaring som avses i propositionen avges i proposition RP 30/2020 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 30/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat01.10.2020
Behandlingen avslutad15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

personuppgifterinternationella överenskommelserdatasekretessbrottmåloffentliga sektorninformationssystemdatabehandlingEuroparådetEuropeiska unionen