Senast publicerat 01-02-2023 12:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 300/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om patientombud och socialombud
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådPirjo Kainulainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat30.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

patientombudsmänsocialombudduglighetoavhängighetpersonuppgiftertjänstebenämningarvälfärdsområdenmentalsjukhusförsvarsmaktensocialvårdhälso- och sjukvårdföretagshälsovårdsmåbarnspedagogikEnheten för hälso- och sjukvård för fångarArbetshälsoinstitutet