Senast publicerat 23-01-2023 16:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 302/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1085/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1086/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEva OjalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.

Första behandlingen

29.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 302/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 302/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.11.2022
Behandlingen avslutad24.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sjukförsäkringcoronavirussmittsamma sjukdomarvaccintestföretagshälsovårdresekostnader