Senast publicerat 01-02-2023 13:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 303/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJarno VirtanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat01.12.2022
Behandlingen avslutad31.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetarskyddarbetarskyddsförvaltningövervakningminimilönlöneranmälningspliktbrott (juridik)bedrägeripolisenbyggandeinneluftunderhåll (skötsel)hälsoskyddbyggnadstillsyn