Senast publicerat 20-01-2023 18:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 307/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandejuristNoora SilmonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

undantagsförhållandenstatsgarantistatsstödförsäkringtransportförsörjningsberedskapförsäkringsanstalteråterförsäkringStatskontoret