Senast publicerat 27-01-2023 10:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 308/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknaremiljö- och klimatministerMaria OhisaloUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareJenni Korhonen-Pereira CoutinhoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

nationalparkerTiilikkajärvi nationalparkutvidgandenaturens mångfaldförlust av biologisk mångfald