Senast publicerat 25-01-2023 12:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 309/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.11.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådEeva  Mäenpää Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

välfärdsområdenfinansieringlönerkommunersocial- och hälsovårdsreform