Senast publicerat 08-04-2021 14:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 31/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1376/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2019Undertecknarekommun- och ägarstyrningsministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådEeva MäenpääStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.

Första behandlingen

04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 31/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 31/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad29.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunerbasservicestatsandelarcentralsjukhusjourbarnskyddgruppstorlekgrundläggande utbildningspråkskatteinkomsterkonkurrenskraft