Senast publicerat 03-05-2021 13:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 31/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 58 d och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
262/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.03.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa KatajamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.03.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2021.

Första behandlingen

25.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 31/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

28.03.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 31/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.03.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.03.2021
Behandlingen avslutad25.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronavirusnäringarlokalerstängningidrottsanläggningarmotionssalarallmänna bastursimhallarbadanläggningardansställenamatörteatrarnöjesparkerkommunerregionförvaltningsverk