Senast publicerat 24-01-2023 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 310/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 29 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.11.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigPauliina Pitkänen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mervärdesskattskattefrihetaccisallmännyttiga samfundvälgörenhetimporttillbehörreligiösa samfundtullverketanmälningspliktEU-direktivEuropeiska unionenÅland