Senast publicerat 30-01-2023 15:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 312/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1166/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.11.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandejuristSirkka Sivula Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2022.

Första behandlingen

08.12.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 312/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 312/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat30.11.2022
Behandlingen avslutad07.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

personer med utvecklingsstörningvård av utvecklingsstördavälfärdsområdenkommunersamarbetehandikappservicepsykiatrirättsskyddpersoner med funktionsnedsättningeftermiddagsverksamhet