Senast publicerat 25-01-2023 14:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 313/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 43/2022 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av upphovsrättslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.12.2022Undertecknarevetenskaps- och kulturministerPetri HonkonenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredragandedirektörJorma WaldénStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.12.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

13.12.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

08.12.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat09.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

upphovsrättgrundlagaryttrandefrihetnättjänsterautomationpublikationerdatautvinningundervisningEU-direktivEuropeiska unionen