Senast publicerat 28-02-2018 14:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 33/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vägtrafiklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fordonslage
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
507/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av vägtrafiklagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
508/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.04.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.04.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.04.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017.

Första behandlingen

24.05.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 33/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 33/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.04.2017
Behandlingen avslutad19.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bilarsläpvagnartekniska normerspecialtransportbefogenhetnormerbestämmelserKommunikationsministerietTrafiksäkerhetsverket