Senast publicerat 29-03-2021 17:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om senareläggning av 2021 års kommunalval
Stadfäst
28.03.2021
Författningssamlingen
256/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.03.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandevaldirektörArto JääskeläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021.

Första behandlingen

23.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.03.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.03.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.03.2021
Behandlingen avslutad19.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunalvalförflyttning och överföringtidtabellersmittsamma sjukdomarcoronavirusförhandsröstningkommunfullmäktigemandatperioder