Senast publicerat 20-04-2017 14:20
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 38/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1674/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 43 § i yrkeshögskolelagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1675/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.09.2015UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..

Remissdebatt

06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2015.

Första behandlingen

02.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 38/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 38/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2015
Behandlingen avslutad26.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

yrkeshögskoloruniversitetindex (jämförelsetal)