Senast publicerat 29-03-2021 17:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 38/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Stadfäst
28.03.2021
Författningssamlingen
257/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.03.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa HuhtalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.03.2021
Ärendet bordlagt till nästa plenum

Remissdebatt

23.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.03.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2021.

Första behandlingen

25.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 38/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

28.03.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 38/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.03.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat24.03.2021
Behandlingen avslutad25.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hotellverksamhetkosthållsbranschenstängningcoronavirussmittsamma sjukdomarundantagstillståndrestaurangerdetaljhandellivsmedelöppethållningtvångsmedel