Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 4/2015 rd

Senast publicerat 16-10-2018 18:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 4/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av informationssamhällsbalken
Stadfäst
26.06.2015
Författningssamlingen
824/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.05.2015UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kommunikationsministerKrista KiuruStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2015
Det meddelades i plenum att propositionen lämnats.

Remissdebatt

19.05.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2015.

Första behandlingen

10.06.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

16.06.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2015
Riksdagens svar.
18.06.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat29.05.2015
Behandlingen avslutad03.06.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

informationssamhälletelefonförsäljningmobilkommunikationstjänstertelefontrafikkonkurrenspolitiktelevisionsapparaterkonsumentskyddKommunikationsverket