Senast publicerat 19-07-2021 12:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 40/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av avfallslagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
714/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
715/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av kemikalielagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
716/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
717/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 83 § i livsmedelslagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
718/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.03.2021Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareJussi KauppilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.04.2021
Ärendet bordlagt till nästa plenum

Remissdebatt

07.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.

Första behandlingen

15.06.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

16.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 40/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 40/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.04.2021
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

avfallförpackningsavfallavstjälpningsplatserskrotplastprodukterEU-direktivåtervinning (användning)cirkulär ekonomiavfallshanteringkommunerproducentansvarkemikalierEuropeiska unionen