Senast publicerat 15-02-2023 16:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 41/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillgänglighetskrav för vissa produkter
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
102/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
103/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
104/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
105/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
106/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.04.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandeupphandlingschefEmilia  Sormunen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2022.

Första behandlingen

01.12.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 41/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 41/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.04.2022
Behandlingen avslutad30.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

tillgänglighetproduktermarknadskontrolltjänster (service)konsumenterelektroniska tjänsternödcentralertrafikpersoner med funktionsnedsättningjämlikhetEU-direktivEuropeiska unionen