Senast publicerat 07-10-2021 14:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 43/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 II tilläggsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
286/2020
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum09.04.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Remissdebatt

16.04.2020
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 9-17/2020 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.4.2020.

Enda behandlingen

23.04.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

24.04.2020
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 43/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 52/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 9-17/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2020.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

24.04.2020
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.04.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.04.2020
Behandlingen avslutad23.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgetercoronavirussmittsamma sjukdomarföretagföretagsstödkulturmotionungdomsarbeteämbetsverkanstaltersociala förmånerstatsskuld